API

API, czyli Application Programming Interface (Interfejs Programowania Aplikacji), to zestaw reguł, protokołów i narzędzi umożliwiających różnym programom komputerowym komunikację między sobą. Dzięki API, aplikacje mogą korzystać z funkcji i danych innych programów w sposób uporządkowany i bezpieczny. Na przykład, kiedy aplikacja na smartfonie korzysta z danych pogodowych, może to robić przez API dostarczane przez serwis pogodowy. API określa, w jaki sposób żądania o te dane mają być składane i w jakim formacie będą zwracane odpowiedzi, co pozwala na integrację i współpracę między różnymi systemami i aplikacjami.