CSS

CSS (Cascading Style Sheets) to język służący do definiowania wyglądu i stylu strony internetowej. CSS oddziela treść strony od jej prezentacji, co pozwala na łatwiejsze zarządzanie stylem.