FID

First Input Delay (FID) to miara czasu, który upływa od momentu, gdy użytkownik wykonuje pierwsze interaktywne działanie na stronie, na przykład kliknięcie w przycisk, aż do momentu, gdy strona reaguje na to działanie. Optymalny czas FID wynosi poniżej 100 milisekund.