LCP

Largest Contentful Paint (LCP) to miara czasu, który jest potrzebny, aby największy element na stronie, na przykład nagłówek lub obraz, został wyświetlony użytkownikowi. Optymalny czas LCP wynosi poniżej 2,5 sekundy.