PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) to język programowania skryptowego, który jest często wykorzystywany do tworzenia stron internetowych z dynamiczną zawartością. PHP działa po stronie serwera, co oznacza, że może przetwarzać dane i generować stronę internetową na żądanie użytkownika.