Strona internetowa

Strona internetowa to zbiór powiązanych ze sobą dokumentów tekstowych, graficznych i multimedialnych, udostępnionych w sieci Internet i dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Strony internetowe mogą mieć różne cele, takie jak informowanie, reklamowanie, sprzedaż produktów lub usług, umożliwienie interakcji z użytkownikami, a także wiele innych. Strony internetowe są zwykle utworzone w językach programowania, takich jak HTML, CSS i JavaScript.